1. Sınıf

teacher
Türkçe

Harf Hece Bilgisi Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi Okuma Anlama Sözcük Türleri Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder. T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur. T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur. T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır. T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular. T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular. T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır. T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir. T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur. T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur. T.1.3.5. Kısa metinleri okur. T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.1.3.8. Şiir okur. T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular. T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar. T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. T.1.3.17. Metnin konusunu belirler. T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar. T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar. T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar. T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir. T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır. T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar. T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.

Devamı...
teacher
Matematik

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Veri Toplama ve Değerlendirme Uzunluk Ölçme Tartma M.1.1.1.1. Rakamları okur ve yazar. M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar. M.1.1.1.4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar. M.1.1.1.5. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır. M.1.1.1.6. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır. M.1.1.1.7. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. M.1.1.1.8. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır. M.1.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi M.1.1.2.1. Toplama işleminin anlamını kavrar. M.1.1.2.2. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar. M.1.1.2.3. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder. M.1.1.2.4. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar. M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. M.1.1.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar. M.1.1.3.2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar. M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. M.1.1.4. Kesirler M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar. M.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır. M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir. M.1.2.2. Uzamsal İlişkiler M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir. M.1.2.3. Geometrik Örüntüler M.1.2.3.1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar. M.1.2.3.2. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur. M.1.3.1. Uzunluk Ölçme M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. M.1.3.1.2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar. M.1.3.1.3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder. M.1.3.2.1. Paralarımızı tanır. M.1.3.3. Zaman Ölçme M.1.3.3.1. Tam ve yarım saatleri okur. M.1.3.3.2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir. M.1.3.3.3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar. M.1.3.4. Tartma M.1.3.4.1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar. M.1.3.5. Sıvı Ölçme M.1.3.5.1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer. M.1.3.5.2. En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar. M.1.4. VERİ İŞLEME M.1.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

Devamı...
teacher
Hayat Bilgisi

Okulumuzda Hayat Evimizde Hayat Sağlıklı Hayat Güvenli Hayat Ülkemizde Hayat Doğada Hayat HB.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır. HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder. HB.1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar. HB.1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur. HB.1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır. HB.1.1.6. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar. HB.1.1.7. Okulunun bölümlerini tanır. HB.1.1.8. Tuvalet kullanma ve temizlik alışkanlığı geliştirir. HB.1.1.9. Okul çalışanlarını tanır. HB.1.1.10. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır. HB.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır. HB.1.1.12. Okul kurallarına uyar. HB.1.1.13. Okulda iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar. HB.1.1.14. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur. HB.1.1.15. Oyunlara katılmaya ve oyun oynamaya istekli olur. HB.1.1.16. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir. HB.1.1.17. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer. HB.1.2.1. Aile bireylerini tanıtır. HB.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar. HB.1.2.3. Evinin yerini tarif eder. HB.1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar. HB.1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır. HB.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. HB.1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder. HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar. HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder. HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. HB.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir. HB.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar. HB.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir. HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar. HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler. HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar. HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular. HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir. HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır. HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder. HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir. HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder. HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır. HB.1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder. HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir. HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur. HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır. HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler. HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler. HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir. HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder. HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler. HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

Devamı...