4. Sınıf

teacher
Türkçe

Harf Hece Bilgisi Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi Okuma Anlama Sözcük Türleri Sözcük ve Sözcük Grupları Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları T.4.1.1.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.4.1.9.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder. T.4.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. T.4.1.13.Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.4.1.11.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.4.1.1.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder. T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular. T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır. T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar. T4.2.5.Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. T.4.3.9.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. T.4.3.1.Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.4.3.26.Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. T.4.3.23.Metin türlerini ayırt eder. T.4.3.4.Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.4.3.24.Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler. T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular. T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar. T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar. T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. T.4.3.23.Metin türlerini ayırt eder. T.4.3.24.Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. T.4.3.25. Yönergeleri kavrar. T.4.3.37.Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder. T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.4.3.29.Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. T.4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır. T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.4.3.3. Şiir okur. T.4.3.21.Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. T.4.3.15.Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. T.4.3.32.Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar. T.4.3.15.Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. T.4.3.10.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. T.4.3.25.Yönergeleri kavrar. T.4.3.36.Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. T.4.3.35.Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. T.4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. T.4.4.1.Şiir yazar. T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar. T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır. T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular. T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.4.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.4.4.18.Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. T.4.4.8. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.4.4.17.Sayıları doğru yazar. T.4.4.14.Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır. T.4.4.5. Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar. T.4.4.6. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. T.4.4.19.Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır. T.4.4.1. Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. T.4.4.16.Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler. T.4.4.13.Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Devamı...
teacher
Matematik

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Kesirler Kesirlerle İşlemler Zaman Ölçme Veri Toplama ve Değerlendirme Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme Alan Ölçme Tartma Sıvı Ölçme M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. M.4.1.1.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. M.4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. M.4.1.3.2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. M.4.1.2.2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır M.4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. M.4.1.2.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. M.4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. M.4.1.2.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. M.4.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. M.4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. M.4.1.4.2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. M.4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. M.4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. M.4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. M.4.1.5.2. En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. M.4.1.5.3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler. M.4.1.5.4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar. M.4.1.5.8. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. M.4.4.1.2. Sütun grafiğini oluşturur. M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. M.4.2.3.1. Düzlemi tanır ve örneklendirir. M.4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. M.4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. M.4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur. M.4.2.2.1. Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. M.4.3.1.1. Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. M.4.3.1.2. Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar. M.4.3.1.3. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. M.4.3.1.4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer. M.4.3.2.1. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar. M.4.3.2.2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. M.4.3.2.3. Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer. M.4.3.3.1. Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler. M.4.3.3.2. Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir. M.4.3.5.1. Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder. M.4.3.5.2. Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır. M.4.3.5.3. Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler M.4.3.5.4. Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür M.4.3.5.5. Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer. M.4.3.6.1. Mililitrenin kullanıldığı yerleri açıklar M.4.3.6.2. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür. M.4.3.6.3. Litre ve mililitreyi miktar belirtmek için bir arada kullanır. M.4.3.6.4. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. M.4.3.6.5. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer.

Devamı...
teacher
Sosyal Bilgiler

Birey ve Toplum Kültür ve Miras İnsanlar, Yerler, Çevreler Bilim, Teknoloji ve Toplum Üretim, Dağıtım ve Tüketim Etkin Vatandaşlık Küresel Bağlantılar SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir. SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. SB.4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar. SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.

Devamı...
teacher
Fen Bilimleri

Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri Besinlerimiz Kuvvetin Etkileri Maddenin Özellikleri Aydınlatma ve Ses Teknolojileri İnsan ve Çevre Basit Elektrik Devreleri 4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar. 4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar. 4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 4.4.3.1. Maddelerin hallerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır. 4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar. 4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. 4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular. 4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar. 4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır. 4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenini sorgular. 4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar. 4.5.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder. 4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır. 4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar. 4.7.1.3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilir.

Devamı...