3. Sınıf

teacher
Türkçe

Harf Hece Bilgisi Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi Söz Varlığı Okuma Anlama Sözcük Türleri Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları T.3.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. T.3.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır. T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 3.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder. T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular. T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. T.3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır. T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır. T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.3.3.4. Şiir okur. T.3.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular. T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler. T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar. T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder. T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır. T.3.3.22. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar. T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. T.3.3.27. Yazılı yönergeleri kavrar. T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. T.3.4.1. Şiir yazar. T.3.4.2. Kısa metinler yazar. T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.3.4.4. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar. T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur. T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır. T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. T.3.4.11. Yazdıklarını düzenler. T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır. T.3.4.13. Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar. T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar. T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar. T.3.4.16. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.3.4.17. Yazma stratejilerini uygular.

Devamı...
teacher
Matematik

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Tartma Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzunluk Ölçme Çevre Ölçme Alan Ölçme Sıvı Ölçme Uzamsal İlişkiler 3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. 3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler. 3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. 3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar. 3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. 3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar. 3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder. 3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir. 3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar. 3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. 3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar. 3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur. 3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar. 3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. 3.1.4.5. 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder. 3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 3.1.5.2. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler. 3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder. 3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir. 3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder. 3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar. 3.2.1.3. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 3.2.2.1. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 3.2.2.2. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar. 3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt 3.2.4.1. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 3.2.4.3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar. 3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar. 3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer. 3.3.1.4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder. 3.3.1.5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 3.3.2.1. Nesnelerin çevrelerini belirler. 3.3.2.2. Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer. 3.3.2.3. Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 3.3.2.4. Şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer. 3.3.3.1. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer. 3.3.3.2. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. 3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 3.3.5.1. Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 3.3.5.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 3.3.5.3. Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder. 3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 3.3.7.1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 3.3.7.2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder. 3.3.7.3. Litre ile ilgili problemleri çözer. 3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar. 3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren 3.4.1.3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

Devamı...
teacher
Hayat Bilgisi

Okulumuzda Hayat Evimizde Hayat Sağlıklı Hayat Güvenli Hayat Ülkemizde Hayat Doğada Hayat – Güçlü ve Güçlendireceğim Yönlerim – Arkadaşlarıma Karşı Davranışlarım – Arkadaşlarımın Davranışları – Arkadaşlık Bağlarımı Güçlendiriyorum – Sınıfımın ve Okulumun Krokisini Çiziyorum – Okulumuzun Bize Katkıları – Sosyal Yardımlaşmalara Katılıyorum – Okulda İsteklerimi Belirtiyorum – Okul Kaynaklarını Tasarruflu Kullanıyorum – Meslekleri Araştırıyorum – Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım – İyi ki Komşularımız Var – Evimin Yerini Krokiyle Gösteriyorum – Evdeki Sorumluluklarım – Kullandığımız Alet ve Teknolojik Ürünler – Evdeki Kaynakları Verimli Kullanıyoruz – Planlı Olmanın Faydaları – Bütçemize Özen Gösteriyorum – Kişisel Bakımımızı Yapıyoruz – Sağlıklı Besinler Satın Alıyoruz – Karpuzu Yazın, Portakalı Kışın Yiyoruz – Dengeli Besleniyoruz – Sağlık İçin Temizliğe Dikkat Ediyoruz – Kırmızı Yandı, Dur! – Trafik Kurallarına Uyalım – Aman Dikkat! Kaza Olmasın – Acil Bir Durum Var – Eyvah! Tehlikedeyim – Güvenliğim Tehlikede mi? – Oyun Araçlarını Güvenli Kullanırım – Yönetim Birimleri – Ülkemizin Yönetim Şekli – Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz – Ülkemin Gelişmesindeki Sorumluluklarım – Ortak Kullanım Alanlarımız – Millî Birlik ve Beraberliğimiz – Ülkemizdeki Farklı Kültürler – Atatürk’ün Kişilik Özellikleri – Ülkeme Katkıda Bulunanlar – Ya Olmasalardı? – Meyve ve Sebzelerin Yetişme Koşulları – Doğada Yönümü Buluyorum – Doğal Çevreye Etkilerimiz – Doğayı ve Çevreyi Koruyorum – Geri Dönüşümün Bize ve Çevremize Katkıları

Devamı...
teacher
Fen Bilimleri

Dünya’nın Şekli Dünya’nın Yapısı Duyu Organları Ve Görevleri Varlıkların Hareket Özellikleri Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurma Maddeyi Niteleyen Özellikler Maddenin Hâlleri Işığın Görmedeki Rolü Işık Kaynakları Çevremizdeki Sesler Sesin İşitmede ki Rolü Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım Elektrikli Araç Gereçler Elektrik Kaynakları Elektriğin Güvenli Kullanımı F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar. F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar. F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder. F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder. F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır. F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir. F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır. F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur. F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır. F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar. F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır. F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.

Devamı...