2. Sınıf

teacher
Türkçe

Harf Hece Bilgisi Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi Okuma Anlama Sözcük Türleri Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları 2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. 2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır. 2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 2.1.6. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir. 2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular. 2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. 2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. 2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. 2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular. 2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır. 2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. 2.3.4. Şiir okur. 2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 2.3.6. Okuma stratejilerini uygular. 2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler. 2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2.3.16. Metin türlerini tanır. 2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar. 2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 2.4.2. Şiir yazar. 2.4.3. Kısa metinler yazar. 2.4.4. Kısa yönergeler yazar. 2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur. 2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. 2.4.10. Yazdıklarını düzenler. 2.4.11. Yazdıklarını paylaşır. 2.4.12. Yazma çalışmaları yapar. 2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar. 2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.

Devamı...
teacher
Matematik

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Geometrik Cisimler ve Şekiller Uzamsal İlişkiler Geometrik Örüntüler Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Veri Toplama ve Değerlendirme Uzunluk Ölçme Tartma 1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar. 2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. 3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder. 4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar. 6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar. 7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 8. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur. 3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. Zihinden toplama işlemi yapar. 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki “eşitlik” anlamını fark eder. 6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar. 2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. 3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer. 1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. 2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. 1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder. 1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 2. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder. 1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar. 2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar. 3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer. 4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder. 5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur. 6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer. 1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder. 2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır. 3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir. 2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır. 2. Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözer. 1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.

Devamı...
teacher
Hayat Bilgisi

Okulumuzda Hayat Evimizde Hayat Sağlıklı Hayat Güvenli Hayat Ülkemizde Hayat Doğada Hayat HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar. HB.2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar. HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır. HB.2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır. HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar. HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder. HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar. HB.2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar. HB.2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar. HB.2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır. HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar. HB.2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir. HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder. HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır. HB.2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır. HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur. HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular. HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler. HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. HB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur. HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir. HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur. HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir. HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti için önemini fark eder. HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır. HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar. HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar. HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır. HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar. HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler. HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır. HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder. HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir. HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır. HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir. HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar. HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir. HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.

Devamı...